Long-COVID

Heb jij COVID gehad en heb jij hier langdurende klachten aan overgehouden? Dan kunnen onze ergotherapeuten jouw helpen! Ze helpen jou in groepsverband zodat jij je dagelijkse activiteiten weer op kan pakken.

Ergotherapie en het Post-COVID syndroom

Mensen met het Post-COVID syndroom merken dat het lastig is om dagelijkse activiteiten (weer) op te pakken, bijvoorbeeld huishoudelijke taken verrichten, werken of deelnemen aan sociale activiteiten. Dit komt met name vanwege vermoeidheidsklachten, krachtsverlies, benauwdheidsklachten, slaapproblemen en een verstoorde balans tussen belasting- en belastbaarheid. 

Maar denk ook aan cognitieve klachten als concentratieproblemen, geheugenproblemen en prikkelverwerkingsklachten. Ergotherapie kan helpen bij deze hulpvragen en helpt je om weer in balans te komen. 

Inhoud Post-COVID behandeling

Momenteel bieden wij groepsbehandeling aan voor mensen met het Post-COVID syndroom die vastlopen bij het oppakken van de dagelijkse activiteiten. Mocht het niet mogelijk zijn om naar de praktijk te komen of kost groepstherapie te veel energie, dan is het ook mogelijk om ergotherapie individueel aangeboden te krijgen op de praktijk of aan thuis. 

De groepen bestaan uit 4-6 cliënten, waarbij een zestal bijeenkomsten plaatsvinden van 1,5 uur. Het programma behandeld verschillende thema’s:

Bovendien is er ruimte om als lotgenoten ervaringen met elkaar te delen en te leren van elkaar. Voordat de groep start, vindt er eerst een individuele intake plaats om de doelen te bepalen. Op het moment dat de groepsbehandeling afgelopen is, vindt er nog een individuele evaluatie plaats om te bepalen of er nog verdere ergotherapeutische vragen zijn.

Tarieven

De overheid heeft de paramedische herstelzorg na COVID-19 ontwikkeld. De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Binnen deze paramedische herstelzorg na COVID-19 heb je in een periode van 6 maanden recht op 10 uur ergotherapie. Er wordt wel aanspraak gedaan op het eigen risico. Alleen in uitzonderlijke situaties kan iemand verwezen worden voor nog een paramedische herstelperiode van maximaal 6 maanden. Dus let op: een verwijzing is noodzakelijk, neem de verwijzing mee naar de intake!