Tarieven 2023

FysioZwolle heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie,
oefentherapie, ergotherapie of psychomotorische therapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er
vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar.
Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval
een particuliere nota van FysioZwolle.

  • Zitting fysiotherapie
   €42,70
  • Lange zitting (complexe zorgvraag)
   €64,-
  • Manuele therapie
   €53,50
  • Oedeemtherapie
   €53,30
  • Bekkenfysiotherapie
   €53,30
  • Geriatrie fysiotherapie
   €53,30
  • Psychomotorische therapie 60 min
   €82,50
  • Psychomotorische therapie 45 min
   €62,-
  • Psychosomatische fysiotherapie
   €57,80
  • Shockwave therapie in combinatie met FT
   €42,70
  • Echotherapie in combinatie met FT
   €42,70
  • Kinderfysiotherapie
   €53,30
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
   €96,10
  • Intake en behandeling zonder verwijzing
   €96,10
  • Intake en onderzoek na verwijzing
   €53,30
  • Toeslag behandeling aan huis
   €10,30
  • Telefonische zitting
   -
  • Telefonisch/videoconsult kort
   €21,30
  • Telefonisch/videoconsult lang
   €42,70
  • Ergotherapie/ intake en onderzoek ergotherapie
   €70,20
  • Ergotherapie/ intake en onderzoek ergotherapie toeslag aan huis
   €21,10
  • Groepsbehandeling
   -
  • Groepsbehandeling 2 personen
   €37,80
  • Groepsbehandeling 3 personen
   €36,50
  • Groepsbehandeling 4 personen
   €23,80
  • Groepsbehandeling 5 t/m 10 pers.
   €17,80
  • Niet nagekomen afspraak
   €32,10
  • Niet nagekomen afspraak Psychomotorische therapie 60 min
   €58,90
  • Niet nagekomen afspraak Psychomotorische therapie 45 min
   €45,90
Een niet nagekomen afspraak van een specialistische fysiobehandeling is een aangepast tarief.

Wilt u weten op welke vergoeding u recht heeft? Bekijk dan het overzicht ‘Vergoeding fysiotherapie

Wilt u weten of uw kosten vergoed worden? Bekijk dan het overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars van Independer.

Aan de hand van dit overzicht kunt u gemakkelijk zien of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met FysioZwolle en of de zorg dus vergoed wordt.

Uw nota’s worden verzorgd door Infomedics

Postbus 60108
1320 AC Almere

Tel. nr: 036 2031900
Van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.
E-mailadres: rekening@infomedics.nl

Voor vergoeding voor Psychomotorische Therapie kunt u hier de betreffende informatie lezen.

PMT FysioZwolle is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPMT (Nederlandse Vereniging PsychoMotorische Therapie) en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!