Handtherapie

Hand-
therapie

De hand en pols zijn ingewikkelde gewrichten met veel botten, spieren, pezen en banden die er samen voor zorgen dat jij je handen kan bewegen: met veel kracht of juist met heel veel precisie. Een hand is ook heel kwetsbaar. Door een ongeluk, overbelasting of slijtage kan je verschillende klachten krijgen. 
 

Dit kan erg vervelend zijn voor het dagelijks functioneren, want hiervoor zijn de hand- en armfunctie juist erg belangrijk. Gelukkig kan jij je klachten verhelpen met behulp van handtherapie!

Wat is handtherapie?

De handtherapeut behandelt functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en huid. Een handtherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van de hand, pols en arm. De handtherapeut houdt zich bezig met het revalidatieproces na een operatie, maar behandelt ook conservatief (dus zonder operatieve ingreep) bijvoorbeeld na een ongeluk of overbelasting.

Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden die altijd afgestemd worden op jouw klachten en doelen. Indien nodig kan de handtherapeut een spalk aanmeten. Samen met de therapeut zal jij eraan werken om weer zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven en jouw doelen te behalen. Samen werken aan jouw therapie!

Wanneer ga je naar de handtherapeut?

Een handtherapeut behandelt diverse klachten rondom de hand, pols en arm:

Hoe werkt handtherapie?

1

Intake
De handtherapie behandeling start met een intake, waarbij de handergotherapeut en/of handfysiotherapeut jouw klachten analyseert. Op basis hiervan kan vervolgens een behandelplan op maat gemaakt worden.

2

Behandelfase 1
In de eerste behandelfase ga je intensief aan de slag. Deze fase is dan ook bepalend voor het herstel. In deze fase gaan we in op: vermindering van pijn en ongemak, het voorkomen van complicaties en advisering t.a.v. dagelijkse handelingen, werk, hobby’s en sport.

3

Tussentijdse evaluatie
Na de eerste behandelfase vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie bekijken we de voortgang en stellen we eventueel het behandelplan bij.

4

Behandelfase 2
We vervolgen de weg naar optimale belastbaarheid en functionaliteit. De behandelvormen worden aangepast en de intensiteit van de oefeningen neemt toe. We gaan hoofdzakelijk bezig met het opbouwen van de beweeglijkheid, kracht en de optimale inzetbaarheid van de hand, pols en arm tijdens jouw dagelijkse handelingen.

5

Eindevaluatie
Na de behandeling doen we nog een laatste eindevaluatie. Hierbij bespreken we of het gewenste resultaat is behaald. Als dit het geval is, wordt het behandeltraject afgerond. Zo niet, dan kan het traject eventueel nog voortgezet worden.

Tarieven handtherapie

Als handtherapie wordt gedeclareerd onder ‘fysiotherapie’, valt dit niet in het basispakket. Ben je aanvullend verzekerd? Check dan bij jouw zorgverzekeraar waar je recht op hebt! 

Als handtherapie wordt gedeclareerd onder ‘ergotherapie’ valt het wel binnen het basispakket. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Ook dit kan jij checken bij jouw zorgverzekeraar!

Ben je benieuwd naar onze tarieven? Check dan de tarieven pagina.