Beweegprogramma COPD

Beweeg-programma COPD

Wat is COPD?

COPD, ofwel chronische obstructieve longziekten, is een verzamelnaam voor de ziektebeelden: chronische bronchitis en emfyseem. 

Mede door de toename van het ophoesten van slijm is kortademigheid bij (lichte) inspanning een belangrijk gevolg. Daardoor ga je steeds minder bewegen en word je steeds minder actief. Uiteindelijk ontstaat er kortademigheid bij normale dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, traplopen, wandelen, boodschappen doen, enzovoort. Hierdoor kan je in isolement raken.

Doel programma

Het doel van beweegprogamma COPD is het verbeteren van de algehele conditie en kracht, zodat dagelijkse activiteiten met minder belemmering uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het doel dat je signalen van jouw lichaam beter leert begrijpen en interpreteren, zodat je uiteindelijk zelfstandig kan bewegen, sporten, werken, etc. Bewegen heeft nog veel meer positieve effecten op jouw gezondheid:

Inhoud programma

Afhankelijk van de gradatie van COPD wordt er samen met jou gekeken naar de mogelijkheden. Dit varieert van adviezen tot op maat gemaakte beweegprogramma’s. Hiervoor is een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Nadat er een onderzoek is gedaan naar jouw klachten, wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat het volgende centraal:

Tijdens de contactmomenten wordt dit schema uitgevoerd, waarbij de therapeut middels vragenlijsten en meetmomenten beoordeeld hoe het gaat. Indien nodig passen we de intensiteit in de loop van de tijd aan. Door de verbetering van spierkracht en conditie kan de kortademigheid afnemen en zullen belemmeringen in dagelijkse activiteiten verminderen.

Binnen onze praktijk is er veel ervaring op het gebied van deze specifieke vorm van training. Er is regelmatig overleg met de gespecialiseerde fysiotherapeuten. Afhankelijk van de longstoornis, wordt een trainingsvorm gekozen, zo nodig in overleg met de arts/specialist.