Nieuwe knie/heup

In vrijwel alle gevallen is artrose (slijtage van het gewricht) de reden waarom iemand een nieuwe heup of een nieuwe knie krijgt. Meestal heeft iemand al jaren toenemende pijnklachten en steeds meer beperkingen in de dagelijkse activiteiten voordat er wordt overgegaan tot een operatie. 

De orthopedisch chirurgen en de fysiotherapeuten van bepaalde praktijken in de regio werken voor en na de operatie nauw samen. FysioZwolle is één van die fysiotherapiepraktijken. Dit betekent dat de behandelend fysiotherapeut een expert is op het gebied van behandelprogramma’s na een nieuwe knie- of heupoperatie!

Voordelen fysiotherapie bij
knie- of heupprothese

Fysiotherapie na een operatie voor een nieuwe knie of heup heeft veel voordelen. Voorbeelden van voordelen zijn:

Fysiotherapie na nieuwe knie/heup

Vóór de operatie doet de fysiotherapeut een nulmeting. Deze nulmeting bestaat uit een aantal testen om duidelijk in kaart te brengen wat de kwaliteit van de heup of knie is die binnenkort wordt geopereerd. Na de operatie vinden dezelfde metingen plaats. Zo krijgen zowel de patiënt, de fysiotherapeut als de orthopeed goed zicht op de voortgang van het traject.

Direct na de operatie en bij controles zorgt intensief contact tussen de behandelend arts en fysiotherapeut ervoor dat iemand het beste behandelprogramma krijgt. Het eindresultaat van zo’n operatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het behandelproces. Een knie- of heupoperatie is pas geslaagd na een succesvol verloop van het behandelprogramma.

Onder begeleiding van de fysiotherapeut werkt iemand zelf aan het herstel. Later in het programma zal geoefend worden, tegelijk met andere patiënten die dezelfde operatie hebben ondergaan. Daarbij volgt iedereen zijn eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw, zo word je steeds sterker en zelfstandiger in het functioneren in de dagelijkse activiteiten.