Samen op weg naar gezondheid!

FysioZwolle heeft een nauwe samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkteams, professionals van de Isala Klinieken en maakt deel uit van diverse netwerken in Zwolle en omgeving. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld het Parkinsonnetwerk en het Schoudernetwerk.

Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en staan in het kwaliteitsregister van Keurmerk Fysiotherapie. Daarnaast is de praktijk lid van alle specialistenverenigingen van het KNGF om ook via deze kanalen op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Missie

In het therapeutisch handelen staat de patiënt centraal. Daarom richten we de dagelijkse manier van werken in rondom de individuele behoeften en doelstelling van de patiënt. We adviseren, coachen, begeleiden en behandelen. Hierbij gebruiken we heldere en inzichtelijke behandelmethoden. De fysiotherapeuten zijn daartoe uitstekend geschoold, waardoor de behandelingen van bovengemiddeld goede kwaliteit zijn. Voor een optimale behandeling van haar patiënten houdt FysioZwolle samenwerkingsverbanden aan of creëert deze daar waar noodzakelijk.

Hoe werken we?

Door de jaren heeft de praktijk een behandelvisie ontwikkeld die erg past bij het huidige beeld wat men heeft van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt inmiddels door velen gezien als de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Een grote mate van deskundigheid gekoppeld aan een ruime belangstelling voor het individu met zijn/haar klachten, vormt de basis van de behandelingen. De kwaliteit van de behandeling staat voorop. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt gewerkt aan een goede analyse en diagnose van de hulpvraag, waarna de behandeling via een gezamenlijk opgesteld behandelplan wordt aangepakt. De behandelwijze is transparant, de vorderingen worden met de patiënt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
In onze visie staat de patiënt centraal, hij/zij wordt actief betrokken bij de behandeling.

Naast de individuele behandelingen op de behandelbank besteden wij veel aandacht aan voorlichting, advies, begeleiding en training zodat iemand leert omgaan met de pijnklacht ten opzichte van de thuis-, sport- en werksituatie. Eventueel wordt er in kleine groepjes behandeld om onderlinge stimulatie te bewerkstelligen.

Wij adviseren de patiënt, geheel vrijblijvend, over de meest passende ziektekostenverzekeraar. Bij betalingsproblemen van de patiënt, kan FysioZwolle meedenken over oplossingen. FysioZwolle toetst haar klanttevredenheid door middel van de CQ-index, een vragenlijst die iedere patiënt na afloop van de behandeling krijgt toegestuurd. Het doel is dat minimaal 80% van de patiënten tevreden is over de behandeling.

Ons team

We hebben als organisatie het doel om mensen in beweging te brengen en in beweging te houden. Dit willen we niet alleen meegeven aan onze patiënten, maar ook aan onze medewerkers.

👉 Wil je ook bij onze organisatie komen werken? Bekijk onze vacatures of er iets voor jou bij zit! Een open sollicitatie mag ook altijd.