Geriatriefysiotherapie

Geriatrie- fysiotherapie

Is overeind komen vanuit een stoel of vanuit bed steeds lastiger? Is uw evenwicht steeds vaker verstoord? Heeft u het gevoel dat uw conditie achteruit gaat of dat u minder kracht in uw benen heeft? Elke dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Allerlei dagelijkse activiteiten, zoals lopen, het huishouden doen, traplopen en aan- en uitkleden, gaan moeizamer. Bovendien neemt de kans op vallen toe. De geriatriefysiotherapeut helpt u hier graag bij!

Wat is geriatriefysiotherapie?

Wat is geriatrie-fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

Geriatriefysiotherapie is erop gericht dat de spierkracht op peil blijft, de gewrichten zo mobiel mogelijk blijven en het uithoudingsvermogen zich op een bij de leeftijd passend niveau blijft. Ouderen zijn heel goed trainbaar en over het algemeen voelen getrainde ouderen zich beter, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Hierdoor verbetert het lichamelijk functioneren en wordt verdere achteruitgang voorkomen. Iemand kan op die manier zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de dagelijkse handelingen.

Wanneer gaat u naar de geriatriefysiotherapeut?

Wanneer gaat u naar de geriatrie-fysiotherapeut?

Hoe werkt geriatriefysiotherapie?

Hoe werkt geriatrie-fysiotherapie?

1

Onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag gaat de geriatriefysiotherapeut eerst een lichamelijk onderzoek doen. Na dit onderzoek zal er samen met u en/of uw partner of familie een behandelplan opgesteld worden.

2

De behandeling

Tijdens de behandeling krijgen patiënten vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Door het oefenen kan de spierkracht of conditie verbeterd worden of stabiel blijven. 

Als iemand slechter ter been raakt, begeleidt en adviseert de geriatriefysiotherapeut welke hulpmiddelen het beste van toepassing zijn bij de beperkingen.

Ook worden er adviezen en zo nodig oefeningen gegeven om te voorkomen dat iemand valt, met alle gevolgen van dien. 

3

Thuisbehandeling
Onze geriatriefysiotherapeut komt ook regelmatig aan huis. De behandeling gaat namelijk om het verbeteren of behouden van zelfstandigheid in het dagelijks leven. Vandaar is het belangrijk dat de therapeut ook uw thuissituatie bekijkt.

Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd

Bent u bang om te vallen of bent u wel eens gevallen? Uit onderzoek blijkt dat 33% van alle 65-plussers jaarlijks ten val komt! Door een val kan iemand minder gaan bewegen, valangst ontwikkelen en zelfs in sociaal isolement komen.

Bij het beweegprogramma leert u om valgevaarlijke situaties te herkennen en hiermee om te gaan. Wilt u hier meer over weten?

Tarieven

Geriatriefysiotherapie valt onder fysiotherapie, maar het wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw eigen verzekering. 

Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar! Bent u benieuwd naar onze tarieven? Check dan de onze tarieven pagina.