Adem- en ontspanningstherapie

Adem- en ontspannings-therapie

Ben jij vaak moe, voel jij je onrustig, heb je last van kortademigheid of tintelingen in je handen en voeten? Gaat het sporten niet zo lekker als je van jezelf zou verwachten? Dan kan het zijn dat er sprake is van spanningsgerelateerde klachten. In dat geval kan de adem- en ontspanningstherapie (AOT) voor jou een uitkomst zijn!

Voor wie is AOT?

Een vermindering van onnodige spanning leidt tot een verbetering van het functioneren en een verhoging van het welbevinden/de kwaliteit van het leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn bijvoorbeeld van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de AOT methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

Hoe werkt AOT?

1

Intake
De behandeling start met een intake. Hierbij worden jouw klachten, maar ook wensen en behoeften besproken.

2

Oefeningen uitvoeren
Vervolgens worden er in vier proefbehandelingen gekeken of er zinvolle verandering plaatsvindt.

Oefeningen worden zowel liggend, zittend als staand uitgevoerd. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk. Zo ontdek jij samen met de adem- en ontspanningstherapeut welke oefening geschikt is voor jou om jouw eigen spanning te regelen, welke processen er bij jou op gang zijn gekomen en wat eventueel beperkende factoren voor herstel zijn.

3

Vervolg bepalen
Afhankelijk van het resultaat wordt na vier proefbehandelingen, in overleg met jou, de behandeling gestopt of nog enige tijd voortgezet. Vaak is nog een serie van vier keer voldoende, maar soms is een groter aantal, ruim gespreide zittingen, noodzakelijk. We maken ook gebruik van de methode van Dixhoorn.