Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit om wat voor reden dan ook (lichamelijk of psychisch) moeizamer gaat, merkt u pas hoe ingewikkeld een handeling kan zijn.  

De ergotherapeut zoekt samen met u naar manieren om uw dagelijkse handelingen in uw woon- en werkomgeving weer naar tevredenheid uit te kunnen voeren. Ook wanneer u overbelast dreigt te raken, bijvoorbeeld doordat u last hebt van een chronische ziekte, vermoeidheid of pijn of doordat u mantelzorg verleent, kan de ergotherapeut u op een praktische manier verder helpen.

Afspraak maken

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

 

De ergotherapeut werkt bij voorkeur bij u aan huis of op het werk; daar waar de praktische problemen zich voordoen. De behandeling start met het bespreken van uw persoonlijke situatie en hulpvraag. Ergotherapie is zorg op maat: de ergotherapeut gaat dus na wat voor u belangrijk is en wat door u als belastend/ hinderlijk wordt ervaren. Door deze handelingen te observeren brengt de ergotherapeut uw mogelijkheden en beperkingen in kaart, waarna het behandelplan samen opgesteld wordt. 

De ergotherapeut: 

– adviseert en begeleidt bij problemen in dagelijkse activiteiten;
– denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten op de dag; 
– adviseert ten aanzien van hulpmiddelen, woningaanpassingen en voorzieningen en begeleidt bij de aanvraag daarvan; 
– geeft voorlichting/ begeleiding aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.  

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.  

Ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u bij ons terecht, tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden. FysioZwolle heeft contracten met alle zorgverzekeraars.  

 

Voor ergotherapie kunt u een afspraak maken
met : 038- 465 4000.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!