EDOMAH

Wat is EDOMAH?

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij mensen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het dagelijks betekenisvol handelen. Bij EDOMAH gaan de oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut een samenwerkingsverband aan. 

Het doel hiervan is om de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.

Bij deze activiteiten staat de regie, het plezier en de voldoening van de oudere met dementie centraal. Het doel van de oudere én van de mantelzorger is afhankelijk van de hulpvraag.

Inhoud EDOMAH

Door middel van gesprekken met de cliënt en de mantelzorger wordt er in beeld gebracht welke taken en rollen voorheen belangrijk waren en hoe de situatie momenteel is. Ook wordt gekeken waar de mantelzorger tegenaan loopt en wat hij of zij belangrijk vindt in de zorg voor de oudere met dementie. Samen met de ergotherapeut gaan de oudere met dementie en de mantelzorger doelen opstellen en werken ze aan het aanleveren van strategieën. Bovendien wordt de mantelzorger gecoacht. Door middel van een observatie wordt het handelen van de cliënt in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar hetgeen wat nog wel lukt en wat er lastiger gaat.

Het EDOMAH programma vindt aan huis plaats, zodat de zorg optimaal aansluit bij de cliënt en diens mantelzorger.

 

Voor wie is EDOMAH?

EDOMAH richt zich op ouderen met lichte of matige dementie én de betrokken mantelzorgers (relationele mantelzorgers of professionele mantelzorgers). Dit is erg uniek aan het EDOMAH programma. Daarnaast is het programma ook toe te passen bij cliënten met een CVA, hersenletsel, parkinson en depressie.

Doel EDOMAH

Het doel voor de oudere is afhankelijk van de hulpvraag. Dit kan zijn: het behouden van zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld aankleden, koken of dagbesteding), behouden van dagstructuur of het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het doel voor de mantelzorger is ook afhankelijk van de hulpvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn: tijd behouden voor eigen hobby’s en taken, het voorkomen van overbelasting of het leren omgaan met gedragsverandering van de oudere met dementie.

Tarieven

Het EDOMAH programma wordt gedeclareerd onder ‘ergotherapie’. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal tien uur per kalenderjaar. Een verwijzing is niet noodzakelijk.