Psychosomatische therapie

Psycho-somatische therapie

Heb jij last van langdurende of telkens terugkerende klachten? En ervaar jij door deze klachten vermoeidheid, stress en spanning? Dan kan psychosomatische therapie voor jou de oplossing zijn. De psychosomatisch therapeut kan achterhalen waar je klacht vandaan komt en kijkt samen met jou naar wat kan helpen om je lichamelijk en geestelijk beter te voelen. Tijdens de behandeling komen lichaam en geest beide aan de orde. De therapeut leert je luisteren naar jouw eigen lichaam!

Wanneer naar de psychosomatisch therapeut?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke of psychische overbelasting. De samenhang tussen lichamelijke en psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Jouw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Bepaalde gebeurtenissen in het leven, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen jou zodanig uit balans brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

Oorzaken

Vaak is de oorzaak van de gezondheidsklachten niet zo eenvoudig aan te wijzen. Het blijkt dat 20% à 50% van de lichamelijke klachten die bij de huisarts gemeld wordt niet of nauwelijks lichamelijk verklaard kan worden. Hierdoor denken we snel dat het een psychisch probleem is, maar toch zijn er lichamelijke klachten.

Veel mensen weten niet goed wat ze hiermee moeten doen; ze gaan van arts naar arts met de hoop om antwoord op hun onduidelijkheden te krijgen. Vaak zonder het gewenste resultaat. In zo’n geval zorgt een psychosomatisch therapeut voor verschil!

Er zijn verschillende oorzaken die verband houden met het ontstaan of voortbestaan van klacht, bijvoorbeeld:

Hoe werkt psychosomatische therapie?

Hoe werkt psycho-somatische therapie?

Ben jij benieuwd hoe een behandeling bij een psychosomatisch therapeut werkt? Bekijk dan de stappen hieronder. Bij psychosomatische therapie staat lichaam en geest centraal. Om jouw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden jouw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken.

1

Intake
De behandeling start met een intake, waarbij de psychosomatisch therapeut jouw klachten analyseert aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek. 

2

Behandelplan
Vervolgens wordt de beste aanpak voor jouw probleem besproken. Op basis daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staan jouw doelen centraal.

3

De behandeling 
De behandeling bestaat met name uit cognitieve gedragstherapie en therapeutisch lichaamswerk, zoals ademhalings- en bewustwordingsoefeningen acceptance and commitment therapy, gespreksvoering en ervaringsgerichte oefeningen. Leer hoe je lichaam werkt en hoe je daar zelf invloed op hebt.

Beweegprogramma Move-UP!

MoveUp! heeft als doel om jongeren met depressieve klachten en ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) weer in beweging te krijgen. Gedurende 12 weken train je met andere jongeren in de buitenlucht onder begeleiding van onze psychosomatisch fysiotherapeut i.o. Klarinda. 

Je stelt individuele doelen op die gericht zijn op de verbetering van je fysieke en mentale conditie en omgang met je klachten.

Ontdek dat beweging leuk en goed voor je is en dat het je stemming positief kan beïnvloeden!

Tarieven

Ben je aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat de behandeling (deels) vergoed wordt. Wil jij weten waar je precies recht op hebt? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. 

Ben je benieuwd naar onze tarieven? Check dan de onze tarieven pagina.