Kinderfysiotherapie

Heeft uw kind mogelijk een ontwikkelingsstoornis of -achterstand?

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen die tijdens hun ontwikkeling een achterstand hebben opgelopen in hun motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook aangeboren afwijkingen de reden zijn kinderen extra te begeleiden bij hun ontwikkeling. In overleg met ouders, school en huisarts/verwijzer, wordt er voor elk kind persoonlijk gezocht naar de beste manier om hem of haar daarin te stimuleren.

Maak afspraak

Met welke klachten kunt u naar de kinderfysiotherapeut?

 • Te vroeg geborenen
 • Huilbaby
 • Voorkeurshouding
 • Billenschuiver
 • Aangeboren neurologische- of othopedische afwijkingen
 • Afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Afwijkend looppatroon
 • Schrijfproblemen
 • Achterstand in de fijne en/of grove motoriek
 • Houdingsproblemen

Wat bieden wij u?

Wij bieden u aandacht en persoonlijke begeleiding van uw kind waarbij plezier in de therapie voorop staat. Wij geloven in een positieve benadering en zullen dus steeds zoeken naar wat het kind wel kan, om van daaruit verder te bouwen aan zijn mogelijkheden. Na een verwijzing van een arts, maar ook zonder een verwijzing, kunt u bij ons terecht. Soms geeft een consultatiebureauarts of de leerkracht van uw kind het advies om de kinderfysiotherapeut te bezoeken. Maar ook als u zelf ongerust bent rondom de ontwikkeling van uw kind kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij werken ook op de Ambelt, locatie “De Oosterenk”. De Ambelt is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast werken wij op meerdere basisscholen in Zwolle.

Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!