Geriatriefysiotherapie

Is overeind komen vanuit de stoel of vanuit bed steeds lastiger? Is uw evenwicht steeds vaker verstoord? Heeft u het gevoel dat uw conditie achteruit gaat of dat u minder kracht in uw benen heeft? Elke dag bent u afhankelijk van het functioneren van je lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Allerlei dagelijkse activiteiten, zoals lopen, het huishouden doen, traplopen en aan- en uitkleden, zijn dan niet zo vanzelfsprekend meer. Bovendien neemt de kans op vallen toe. De geriatriefysiotherapeut kan u hierbij helpen.

Maak afspraak

Wat is geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

De geriatriefysiotherapie is er op gericht dat de spierkracht op peil blijft, dat de gewrichten zo mobiel als mogelijk blijven en dat het uithoudingsvermogen zich op een bij de leeftijd passend niveau handhaaft. Ouderen zijn heel goed trainbaar, en over het algemeen voelen getrainde ouderen zich beter, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Hierdoor verbetert het lichamelijk functioneren en wordt verdere achteruitgang voorkomen, waardoor iemand zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren in de dagelijkse handelingen.

Wat biedt de geriatriefysiotherapeut?

Afhankelijk van de hulpvraag gaat de geriatriefysiotherapeut eerst een lichamelijk onderzoek doen. Na dit onderzoek zal er samen met u en/of uw partner of familie een behandelplan opgesteld worden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

 

Door het oefenen kan de spierkracht of conditie verbeterd worden of worden voorkomen dat die verder achteruitgaat. Omdat in Nederland iedereen steeds langer zelfstandig thuis (moet) blijven wonen, zal de behandeling vooral gericht zijn op het zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in het dagelijkse leven.

 

Dit is bijvoorbeeld ook het geval indien men ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum, de behandeling kan na deze opname thuis of bij ons in de praktijk gecontinueerd worden. Als iemand slechter ter been raakt, begeleidt en adviseert de geriatriefysiotherapeut welke hulpmiddelen het meest van toepassing zijn bij de beperkingen.

 

Ook worden er adviezen en zo nodig oefeningen gegeven om te voorkomen dat men valt, met alle gevolgen van dien. Zie hiervoor ook het onderwerp ‘valpreventie’ op deze website.

 

Daarnaast zal de geriatriefysiotherapeut ook aandacht besteden aan preventie van bepaalde problemen en daarbij gezinsleden, andere zorgverleners (wijkverpleging, ergotherapeut, huisarts) en  mantelzorgers adviseren en begeleiden.

Voor geriatrie fysiotherapie kunt u terecht bij:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!