Echografie

Wat is echografie?

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven, die voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner, taster) direct op de huid te plaatsen. De transducer is een apparaatje dat geluidsgolven kan zenden en ontvangen. Om het geluid goed te kunnen ontvangen en uitzenden wordt er gel aangebracht tussen de transducer en de huid. Het uitgezonden geluid wordt door de organen/botten in het lichaam teruggekaatst echo). Het teruggekaatste geluid wordt door een computer in een elektrisch signaal omgezet, waardoor op de monitor een beeld ontstaat. Dit beeld kan door de fysiotherapeut beoordeeld worden.

Maak afspraak

Wat bieden wij u?

Echografie wordt in onze praktijk gebruikt voor beoordeling van aandoeningen van het skelet en oppervlakkige weke delen. Echografie is pijnloos en niet schadelijk, en kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

Wat doen de spieren?

  • Spieren en pezen: spierscheuringen, verkalkingen, littekens
  • Slijmbeurzen: ontstekingen en vochtophoping
  • Kapsel en gewrichtsbanden: ontstekingen en scheuringen
  • Kraakbeen: slijtage en defecten
  • Botten: breuken en losse stukjes bot in het gewricht

Voor echografie kunt u terecht bij:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!