Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt zijn de symptomen hetzelfde. Petra vertelt in dit interview van alles over Parkinson. Ik nodig u uit om het interview eens te bekijken.

Maak afspraak

Welke klachten komen voor?

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen, moeite met starten van bewegingen en ontbreken van automatische bewegingen
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Wat bieden wij u?

Fysiotherapeut Petra Huijser van Reenen is lid van het ParkinsonNet en heeft zodoende goed contact met de andere professionals in Zwolle om de behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen als dat nodig is. De fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit lokale behandelingen als er sprake is van pijn of spierspanning, maar ook oefentherapie om spierkracht, bewegelijkheid en balans te trainen.

Het ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Het streven van het ParkinsonNet is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doet men onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Ze faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!