Voorwaarden MoederFit

Algemene voorwaarden MoederFit

Moederfit bestaat uit 5 lessen van in totaal 5 uur.

 

1. Inschrijven

1.1 Inschrijven voor deelname aan een MoederFit kan via info@fysiozwolle.nl of via 038-4654000. Via e-mail ontvangt u dan het inschrijfformulier.

1.2 Met het versturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan MoederFit.

1.3 De inschrijvingen worden door FysioZwolle geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor MoederFit is bereikt.

1.4 U ontvangt na inschrijving een telefonische bevestiging van uw aanmelding door de desbetreffende fysiotherapeut die MoederFit begeleidt.

1.5 De factuur, locatiegegevens en eventuele verdere informatie ontvangt u voor aanvang van MoederFit.

 

2. Afmelden, annulering en administratiekosten

2.1 Bij verhindering dient u zich af te melden bij de secretaresses of de fysiotherapeut die uw groep begeleidt.

2.2 Na aanmelding is er een bedenktermijn van 7 kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan FysioZwolle.

2.3 Bij annulering voor MoederFit is de volgende regeling van toepassing; De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.  Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld. Gemiste lessen kunnen binnen een week op de andere locatie worden ingehaald. Heeft u een les gemist, overleg dit dan met de fysiotherapeut die uw groep begeleidt.

 

3. Annulering en wijzigingen cursus door FysioZwolle

FysioZwolle is gerechtigd cursusdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De inschrijving is definitief na bevestiging door FysioZwolle.

4.2 Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les middels automatische incasso.

 

5. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

7. Aansprakelijkheid

FysioZwolle is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is tijdens of verband houdt met deelname aan MoederFit van FysioZwolle.

 

8. Klachten

FysioZwolle streeft ernaar MoederFit naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over de gevolgde groepscursus of organisatie. Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar ons e-mail adres: info@fysiozwolle.nl met in de e-mail vermeld:  Uw naam, adres en telefoonnummer. De titel en de datum van de cursus waarover u een klacht heeft. Beschrijving van de klacht.

Binnen twee weken na ontvangst van een klacht, ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen vier weken na ontvangst. In het geval dat de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost, is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij.

 

 9. Persoonsgegevens

FysioZwolle zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor ons klanten administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, deelnemerslijst, de routebrief en cursusinformatie. FysioZwolle zal zich verder houden aan het privacy reglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.