Psychosomatische fysiotherapie

Wat doet een psychosomatische fysiotherapeut?

De psychosomatisch fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn handelen richten op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen belasting en belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

Maak afspraak

Met welke klachten kunt u naar de psychosomatische fysiotherapeut?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke of psychische overbelasting De samenhang tussen lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Bepaalde gebeurtenissen in het leven, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit balans brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

 

Spanningsklachten kunnen zich onder andere uiten in:

  • algehele vermoeidheid
  • spier- en gewrichtsklachten
  • hoofdpijn
  • maag- en buikklachten
  • kortademigheid en druk op de borst
  • lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
  • prikkelbaarheid, onrust, somberheid.

Wat bieden wij u?

De psychosomatisch fysiotherapeut analyseert uw klachten aan de hand van een uitgebreid intakegesprek, waarbij het doornemen van vragenlijsten een onderdeel kan zijn. Vervolgens worden de beste aanpak van uw probleem en de doelen die u wilt behalen besproken. Afstemming van de behandeling van diverse behandelaars is soms nodig. Daarom werken we nauw samen met onder andere de huisarts en indien nodig psychologen. Zo nodig zal er contact worden gezocht met andere behandelaars. Uiteraard gebeurt dit alleen in overleg met u.

Voor Psychosomatische fysiotherapie kunt u terecht bij:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!