Vallen Verleden Tijd

Valt u vaak of bent u bang om te vallen?

Zowel binnen- als buitenshuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen. Vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos of een lastige trap zijn herkenbare situaties waarbij je kunt struikelen of uitglijden, met alle vervelende gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen dan jongeren. Per jaar belanden ongeveer 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val angstiger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert.

 

Het `Vallen Verleden Tijd`-programma is voor ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt. Na het volgen van het programma is de kans op vallen met de helft verminderd en is de valangst zelfs met nog meer afgenomen! Dit betekent dat mensen minder in een isolement leven en beter kunnen omgaan met valgevaarlijke situaties. Karlijn en Jeannette geven een interview over valpreventie.

Bij welke klachten kunt u dit programma volgen?

 • Als u bang bent om te vallen na bijvoorbeeld een val met ernstig letsel (gebroken pols, schouder of heup).
 • Als u vaak struikelt of valt zonder een duidelijke oorzaak.
 • Als u niet meer alleen een wandeling durft te maken.
 • Als u moeite hebt met traplopen of uit de stoel opstaan.
 • Als u bang bent om in een onbekende omgeving te bewegen.
 • Als u merkt dat u tijdens het lopen minder balans kunt bewaren.
 • Als u gaat vermijden om op bezoek te gaan of deel te nemen aan sociale activiteiten.
Maak afspraak

Wat bieden wij u?

In de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ leert u:

 • Valgevaarlijke situaties in het dagelijks leven te herkennen en u leert hiermee om te gaan
 • Een val om te zetten naar een rollende bewegen, zodat letsel beperkt wordt
 • Opstaan van de grond
 • (Weer) vertrouwd worden met en plezier krijgen in bewegen met sport en spel.

 

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur. Daarbij wordt er na een half jaar een terugkom moment georganiseerd. Er staan 2 gecertificeerde therapeuten met ervaring voor de groep. De groep bestaat uit 6-8 deelnemers. De cursus wordt in groepen gegeven omdat men op deze manier ervaring kan delen en van elkaar kan leren. Indien groepstherapie geen optie is, kan in overleg met een therapeut 1 op 1 begeleiding worden aangeboden.

 

U kunt zich opgeven voor de cursus door te bellen naar: 038 4654000. U komt dan op een wachtlijst te staan en bij voldoende deelnemers zal u worden teruggebeld. De exacte tijd en dag wordt dan doorgegeven.

Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle

Ketenaanpak Valpreventie

Vanuit het Regiobeeld Valpreventie (december 2020) is het Projectplan Valpreventie Zwolle geschreven door Marloes Holterman en Jeannette Bensink. De programmacoalitie Leefstijl van de Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft het projectplan gesubsidieerd. Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is het resultaat van de implementatie van het projectplan.

 

Het doel van deze ketenaanpak valpreventie is integraal domein overstijgen werken met als stip op de horizon is ‘de juiste ouderen op de juiste plek m.b.t. een verhoogd valrisico’.

 

In het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle staan de fasen van de ketenaanpak beschreven, de rollen van de professionals in de verschillende fasen, het belang van vroegsignalering, de multifactoriële valanalyse en naar welke valpreventieprogramma’s verwezen kan worden.

Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is een handboek om de ketenaanpak in uw eigen wijk, stadsdeel, dorp of regio te implementeren. U kunt het hier downloaden.

Download valpreventiepad

Tarieven

Diverse zorgverzekeraars vergoeden eenmalig het Vallen Verleden Tijd programma of ze vergoeden een deel hiervan. Als u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan bedragen de kosten maximaal €395,-. Voor dit programma geldt geen eigen risico.

 

Tip
Wil u weten waarop u recht heeft? Dit kunt u controleren in de polisvoorwaarden (met de zoektermen: valpreventie, cursussen, preventie gezondheid) of u kunt bellen met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Voor valpreventie kunt u terecht bij:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!