Revalidatietraject na een nieuwe heup of nieuwe knie

In vrijwel alle gevallen is artrose (slijtage van het gewricht) de reden waarom iemand een nieuwe heup of een nieuwe knie krijgt. Meestal heeft iemand al jaren toenemende pijnklachten en steeds meer beperkingen in de dagelijkse activiteiten alvorens tot een operatie wordt overgegaan. Jacco legt het in dit interview heel mooi uit.

 

De orthopedisch chirurgen en de fysiotherapeuten van bepaalde geselecteerde praktijken in regio werken voor en na de operatie nauw samen. FysioZwolle is een van die fysiotherapiepraktijken, dit betekent dat de behandelend fysiotherapeut een expert is op het gebied van behandelprogramma’s na een nieuwe knie- of heupoperatie.

 

Direct na de operatie en bij controles zorgt intensief contact, tussen de behandelend arts en fysiotherapeut, ervoor dat iemand het beste behandelprogramma krijgt. Het eindresultaat van zo’n operatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het behandelproces. Een knie- of heupoperatie is pas geslaagd na een succesvol verloop van het behandelprogramma.

Maak afspraak

Onder begeleiding van de fysiotherapeut werkt iemand zelf aan het herstel. Later in het programma zal geoefend worden, tegelijk met andere patiënten die dezelfde operatie hebben ondergaan. Daarbij volgt iedereen zijn eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw, zo wordt men steeds sterker en wordt iemand steeds zelfstandiger in het functioneren in de dagelijkse activiteiten.

 

Vóór de operatie doet de fysiotherapeut testen, de nulmeting. Deze nulmeting bestaat uit een aantal testen om duidelijk in kaart te brengen wat de kwaliteit van de heup of knie is die binnenkort wordt geopereerd. Op twee momenten na de operatie zal dezelfde weer worden uitgevoerd. Zo krijgen zowel de patiënt, de fysiotherapeut als de orthopeed goed zicht op de voortgang van het traject.

Klik hier voor het interview met Bas en Dennis over revalidatietraject in het Stadshagen Nieuws Magazine.

Klik hier voor het tweede interview met Dennis over revalidatietraject in het Stadshagen Nieuws Magazine.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!