ZwangerFit®

ZwangerFit is een eigentijdse, actieve cursus, waarin vrouwen gedurende de gehele zwangerschapsperiode onder deskundige fysiotherapeutische begeleiding getraind en gecoacht worden.

 

Zo blijven ze zo fit mogelijk tijdens de gehele zwangerschap en herstellen sneller na de bevalling. Tevens wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan preventie van mogelijke problemen peripartum.

Maak afspraak

Kenmerken van ZwangerFit®?

Wekelijks trainen in de gehele peripartum periode (gedurende 16e – 40e week tijdens de zwangerschap en vanaf 4-6 weken tot 9 maanden na de bevalling).

 

Aandacht voor signalering, preventie of verminderen van mogelijke bekken(bodem) klachten en andere complicaties tijdens de zwangerschap.  Trainen op basis van individuele belastbaarheid. Splitsing van actieve training en theorieles in een verhouding van 4:1.

Actieve training en theorielessen

In de actieve lessen wordt getraind op fitheid en spierversterking, met aandacht voor de stabiliserende spieren rondom bekken en lage rug, bekkenbodemtraining, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

 

Bij de trainingen wordt gebruik gemaakt van muziek, oefenmateriaal en elementen uit de fitnesswereld.

 

In de theorieles wordt ingegaan op diverse onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, bevallen en de periode daarna. Er is één les over de bekken/bekkenbodem en de bevalling.

Deskundige begeleiding

Een ZwangerFit® trainer/coach is een gecertificeerd (bekken)fysiotherapeut, geschoold en bevoegd op het gebied van trainen in de peripartum periode met specifieke aandacht voor bekken- en bekkenbodem (dis)functies en kan deze problematiek tijdig signaleren.

 

Voorafgaand aan deelname wordt, zowel pre- als postpartum, een gerichte intake schriftelijk afgenomen voor herkenning van risicofactoren.

 

Binnen de groepstraining is differentiatie mogelijk op basis van persoonlijke belastbaarheid.

Wanneer?

Dinsdag  19.30 uur – 20.30 uur in Stadshagen door Simone de Jong, fysiotherapeute.
Dinsdag 19.00 uur – 20.00 uur in Zuid door Anne-Kirsten Bijlstra, fysiotherapeute.
Theorie les vindt plaats na de actieve les.

Kosten

De kosten bedragen 150 euro, dit is voor 10 actieve lessen en de theorieles.

Vergoedingen

Sommige verzekeraars vergoeden deels (soms volledig) de cursus ZwangerFit®. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wetenschappelijke verantwoording

ZwangerFit® is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten van trainen peripartum.

 

Regelmatige inspanning prepartum verhoogt de fitheid, verbetert de werking van het cardiovasculair systeem en helpt zwangerschapsdiabetes te voorkomen.

 

Veel voorkomende bekkenbodem-problematiek blijkt, zowel direct postpartum als op latere leeftijd, een relatie te hebben met zwangerschap en baring.

 

Gerichte bekkenbodemtraining vroeg prepartum helpt ter voorkoming van stressurine-incontinentie laat prepartum, en is effectief in de preventie en behandeling van stressurine-incontinentie postpartum.

 

Bekkenbodemtraining heeft een positief effect op het verloop van de natuurlijke partus en geeft een kleinere kans op sectio of kunstverlossing.

 

Daarnaast heeft een veranderde bekkenstabiliteit invloed op de bekkenbodemfuncties en omgekeerd. Gerichte stabilisatie- en coördinatie oefeningen gedurende de 20e – 36e week prepartum is effectief in de preventie of vermindering van bekkenpijn.

 

Bij postpartum trainen komt minder vaak depressie en ongerustheid voor.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!